Certifieringar

SGS

Materialsäkerhetsrapporter av SGS
Våra flaskor har testats och certifierats av en oberoende tredje part som visar att nivåerna av urlakningsbart bly och kadmium följer FDA:s regler.Faktum är att våra nivåer ligger långt under den tillåtna gränsen som fastställts av FDA.För mer information om våra testresultat, kontakta oss.

Om SGS-certifiering
SGS är världens ledande företag för inspektion, verifiering, testning och certifiering.Vi är erkända som det globala riktmärket för kvalitet och integritet.Våra kärntjänster kan delas in i fyra kategorier:
1.Testning: SGS upprätthåller ett globalt nätverk av testanläggningar, bemannat av kunnig och erfaren personal, vilket gör att du kan minska riskerna, förkorta tiden till marknaden och testa kvaliteten, säkerheten och prestanda för dina produkter mot relevanta hälso-, säkerhets- och regulatoriska standarder.
2.Certifiering: SGS-certifikat gör att du kan visa att dina produkter är kompatibla med antingen nationella standarder och föreskrifter eller kunddefinierade standarder, genom certifiering.

  • ära-1
  • ära-2
  • ära-3
  • SZXEC2100397209(C2680)2021-3-3
  • SZXEC2100397213(C5210)2021-3-3